MİSYONUMUZ

 • Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe ve Din Bilimleri alanlarında özgün ve objektif araştırmalar yapmak ve yayınlamak,

 • İslam kültürüne vâkıf pedagojik formasyonla donanımlı, alanında ehil uzmanlar, Din kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenleri ve din görevlileri yetiştirmek, 

 • Bilimsel ve teknik gelişmelere paralel, değişen dünya düzeni içinde sosyal ve kültürel gelişmeleri göz ardı etmeksizin milli, dini, ahlâki ve tarihi değerlerimizi koruyup geliştirmek, 

 • Maddi-manevi kalkınmasını temin edecek değerlerle toplumu donatmak, 

 • Uluslararası ve ulusal düzeyde bilgi üretimi ve aktarımı sağlamak, 

 • Ülkesini, milletini ve mesleğini seven, topluma ve insanlığa yararlı olma idealini özümsemiş, sistemli, tutarlı ve eleştirel düşünebilen, insanlara empati ile yaklaşan, inançlı, kültürlü ve aydın ilahiyatçılar yetiştirmek, 

 • İlâhiyat araştırmalarını sürdürmek için gerekli dil, usûl ve kaynak bilgisini kazandırmak.

VİZYON

İlahiyat ilimlerinde akademik talepler ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda araştırmalar yapan, yaptığı araştırmalar ve yetiştirdiği ilahiyatçılarla toplumsal, dini, ahlaki, meselelerde islami-insani değerlere uygun çözümler üreten, ulusal ve uluslararası düzeyde etkili ve saygın bir fakülte olmak.

Bölümler

İlahiyat Fakültesi Bölümleri

 • islam araştırma merkezi
 • yök
 • ösym
 • Diyanet
 • MEB
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik